” BRF-Kampanj” April och maj 2023

Den vanligaste orsaken till droppar i lägenhetens tak är läckande avlopp.
Har det hänt er förening, kontakta oss för åtgärd.

Har det inte hänt ännu kontakta oss för åtgärd snarast!

Föreningsavtal nu 20% Rabatt!

Med ett föreningsavtal kortar vi ledtiderna. (Tiden innan ni har möjlighet att kunna få hjälp med akuta avloppsproblem.)

När det händer! Vi vet var och hur era avlopp fungerar samt vet ni vilka som kommer till undsättning när ni behöver. Kontakta oss för mer information.

Tel. 0793- 35 91 67.